بازی‌سازی اساساً در جذب مخاطب و درگیر ساختن وی مؤثر است. منظور از مشغول کردن مخاطبان این است؛ سطح شناخت مشتری از سرمایه‌گذاری عاطفی و رفتاری در تعاملات تجاری خاص. چنین سطح وسیع تعامل مشتری از هیجان و احساس مستقیم داشتن به برند یا پیام آن از لحاظ هوش بازاریابی، بازخوردی قوی و ارزشمند محسوب می‌شود که به موارد ذیل منجر می‌شود:

– رضایت

– وفاداری و حفظ آن

– تبلیغ دهان به دهان

-اثربخشی ارتباطات (آگاهی)

– مجزا کردن اطلاعات

– رفتار‌شناسی از شکایات

– اطلاعات بازاریابی

با توجه به اولویت تعاملات، سازمان‌ها می‌توانند در بالاترین سطح مشتریان خود را به اشتراک گذاشتن روند پیشرفت خود یا دعوت کردن دیگر دوستان‌شان و دریافت جوایز و مدال‌ها و… تشویق کنند. این انگیزه‌ها به بازگشت مجدد مشتری به محصوال کمک بسزایی می‌کند و همچنین باعث وابستگی مثبت به برند، گسترش میزان رضایت از محصول و خدمات ارائه شده و همچنین طولانی شدن این روند از طریق تعامل با آنها می‌گردد.
[/av_textblock]

1+