شرکت اینوتک علاوه بر فعالیت در سرویس­های نسل ماقبل0 نسل دوم مخابراتی و سرویس های پیامکی)، با رویکردی نو در سرویس های نسل جدید اقدام به راه اندازی دو سرویس پرطرفدار در این حوزه نموده است. این سرویس ها در حوزه سبک زندگی و سرویس ویدئو بر حسب تقاضا است.در ادامه به معرفی دقیقتر آنها پرداخته ایم.